قالب وردپرس درنا توس

ابطال صورت مجلس تفکیکی

ابطال صورت مجلس تفکیکی

ابطال صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی پس از انجام و پرداخت هزینه های قانونی و صدور آن، تا زمانی که نسبت به کاربردهای آن (انتقال قطعات تفکیکی، تنظیم تقسیم نامه و یا صدور سند مالکیت قطعات تفکیکی) اقدام نشده است حالت مشاعی خود را حفظ کرده و مالک می تواند از عمل بر اساس صورت مجلس مزبور خودداری و اقدام به انتقال مشاعی ملک خود کند. 

صورت مجلس تفکیکی پس از تنظیم باید در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. تازمانیکه صورت مجلس تفکیکی در دفتر املاک اداره ثبت ثبت نشود یا نسبت به آن سند رسمی تنظیم نشده باشد مالک یا مالکین می توانند ابطال آن را درخواست کنند. همان طور که اگر ملک تفکیک شده باشد مالک آن میتواند به شکل اولیه ملک خود را انتقال دهد یا از تفکیک صورت گرفته منصرف شود و ملک خود را به نحو دیگری تفکیک کند که در واقع، ملک حالت مشاعی خود را حفظ خواهد کرد.

یکی از مواردی که می تواند موجب  طرح دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی شود این است که خواهان مدعی شود به هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی در محل حضور نداشته و آن را امضا نکرده است. همچنین، خواهان مدعی جعل امضای خود در ذیل صورت مجلس تفکیکی یا عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم صورت مجلس تفکیکی شود. دادخواست ابطال صورت مجلس تفکیکی می بایست به طرفیت سایر مالکان و اداره ثبت اسناد و املاک مطرح شود. 

دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام و پرونده مربوط به انجام تفکیک و تنظیم صورت مجلس تفکیکی را از اداره ثبت  مطالبه میکند. با توجه به اینکه معمولاً قاضی رسیدگی کننده، تخصص ملکی به معنای خاص ندارد، در نتیجه، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظر کارشناس، که قابل اعتراض هم می باشد، اخذ خواهد شد. در ضمن، دادگاه مضاف بر استماع اظهارات و مدافعات خواهان و خوانده یا وکلای ایشان، در راستای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گونه اقدام و تحقیقی در خصوص کشف حقیقت ضروری بداند انجام خواهد داد. 

سایت نایاب

لینک منبع

قالب وردپرس

مطلب پیشنهادی

خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل

خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل خیانت در امانت یکی از جرایم مالی …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by
Chetan's WP-Copyprotect.