قالب وردپرس درنا توس

انواع معافیت های سربازی ۹۶ / قوانین جدید معافیت سربازی ۹۶ / معافیت سربازی ۹۶

 

انواع معافیت های سربازی ۹۶ / قوانین جدید معافیت سربازی ۹۶ / معافیت سربازی ۹۶

قوانین جدید معافیت سربازی در سال ۹۶ چیست؟ آیا شما نیز در سال ۹۶ سرباز هستید و می خواهید قوانین معافیت جدید را بخوانید؟

اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون جدید را تشریح کرد که بر اساس یکی از بندهای آن اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و اگر تا یکسال غیبت داشته باشد ۶ ماه اضافه خدمت خواهد داشت.

انواع کسری خدمت سربازی ۹۶ و راه های قانونی و اجرایی کسری خدمت سربازی و آآخرین تغییرات در کسری خدمت سربازی

مشمولانی که یگانه مراقب، یعنی تنها فرزند ذکور، برادر و یا نوه سالم و بالای ۱۸ سال خانواده هستند، در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر می توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند.

۱ سن کفالت ۷۰ سال است و زیر سن ۷۰ سال باید دارای بیماری خاصی باشد که در صورت  نیاز به مراقبت داشتن  کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی آن را تایید می‌کند.

شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟

جواب : الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۲- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟

جواب : از نوع معافیت موقت تا ۳۰ ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

۳- در چه صورت معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟

جواب : در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟

جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

۵- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟

جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

 

۶ـ اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟

جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

۷- اگر بعد از خاتمه ۳۰ ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟

جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از۳۰ ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

۸- اگر در طول ۳۰ ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن ۱۸ سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن ۱۸ سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

۹- اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟

جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۰- اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس  فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟

جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

۱۱- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟

جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۱۲- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذار است؟

جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

۱۳- آیا سالم بودن مادر در معافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟

جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

۱۴- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟

جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

۱۵-  چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۱۶- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟

جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

معافیت قهرمانان ورزشی

دارندگان مدال طلای بازی های آسیایی از انجام خدمت سربازی معاف می شوند.

معافیت به سبب ایثارگری:
۱ دو نفر از فرزندان شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
۲ یکی از فرزندان جاویدالاثرها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
۳ یکی از فرزندان جانبازان ۲۵ % و دو فرزند جانبازان %۵۰ و بالاتر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
۴ یکی از فرزندان رزمندگان دارای ۳۰ ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان دارای ۶۰ ماه سابقه جبهه و بالاتر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
■کسانیکه دارای درصد جانبازی بالاتر از ۲۵ % و کمتر از %۵۰ و همچنین دارای سابقه جبهه بالاتر از ۳۰ ماه و کمتر از ۶۰ ماه می باشند، باقیمانده درصد جانبازی و سابقه جبهه آنان موجب کسر خدمت فرزند دوم می شود.
۵ یکی از فرزندان آزادگان دارای ۳ سال سابقه اسارت و بیشتر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
۶ جانبازان دارای ۱۵ % جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
۷ شهدایی که دارای سابقه جبهه می باشند به ازای ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه نیز یک فرزند و ۶۰ ماه سابقه جبهه و بیشتر دو فرزندشان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.

۸ ایثارگرانی که بواسطه جبهه، جانبازی و اسارت و همچنین مادرفاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا بهزیستی و همچنین ماده (۶) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، فرزند خود را معاف می نمایند، چنانچه همان فرزند پس از اخذ کارت معافیت ، در یکی از نیروهای مسلح به عنوان نظامی (کادر ثابت یا پیمانی) استخدام شود، امتیاز معافیت به قوت خود باقی بوده و با ابطال کارت معافیت صادره، می توانند برای فرزند دیگر خود با همان امتیاز تقاضای معافیت نمایند.

۹ در خصوص جایگزینی کارت معافیت مادر فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین ماده (۶) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، فرزندی که می خواهد از این معافیت استفاده نماید نباید غیبت داشته باشد.

ضابطه جایگزینی کارت معافیت بواسطه استخدام در نیروهای مسلح، درمورد معافیت برادر ایثارگر اعمال نمی شود.

این اطلاعیه می افزاید که ملاک بهره مندی از این تسهیلات ، استخدام در نیروهای مسلح و ارائه حکم کارگزینی و همچنین صدور گواهی استخدامی منوط به طی تمام مراحل گزینش و استخدام و صدور اولین فیش حقوقی و اشتغال به خدمت خواهد بود.

همچنین کلیه مشمولانی که تاکنون از معافیت های فوق استفاده نموده اند و یا بعدا استفاده می نمایند، در شمول این ابلاغیه قرار می گیرند.

معافیت‌های مرتبط با مددجویان:
-۱ یگانه سرپرست خواهر مجردی که به سن ۲۴ سالگی رسیده باشد ( ۲۴ سال سن و بالاتر)، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
-۲ مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( که حداکثر دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشند، یکی از فرزندان آنان از انجام  خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
تبصره: چنانچه یکی از فرزندان به هر دلیلی از معافیت استفاده کرده و به تشخیص شورای پزشکی قادر به مراقبت از مادر باشد، فرزند دیگر نمی تواند از معافیت
استفاده نماید.
معافیت‌های مرتبط با معلولان:
-۱ آن دسته از خانواده های شاهد )شهدا، مفقودالاثرها ، جانبازان، آزادگان( که دارای فرزند معلول جسمی و ذهنی باشند یکی از فرزندان آن ها از خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
-۲ خانواده هایی که دارای فرزند معلول جسمی و ذهنی بوده و فقط دارای یک فرزند شالم بالای ۱۸ سال می باشند، آن فرزند سالم (مشمول) از خدمت معاف
می گردد.
-۳ مشمولینی که دارای فرزند معلول هستند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
-۴ مشمولینی که دارای همسری می باشند که بعد از ازدواج معلول شده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
تبصره: چنانچه مشمول با همسر معلول ازدواج کرده باشد مشروط بر آنکه ازدواج قبل از تاریخ ۱/ ۱۲ / ۸۵ باشد می تواند از این معافیت بهره مند شود.

در قانون جدید اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و اگر تا یک سال غیبت داشته باشد ۶ ماه اضافه خدمت خواهد داشت. افرادی که بالاتر از یکسال غیبت داشته باشند علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.

مشمولان غایبی که تا سوم خرداد سال ۹۱ خودشان را برای خدمت معرفی کنند از هر مجازاتی معاف بوده و نه تنها اضافه خدمت نخواهند داشت بلکه به دادگاه نیز معرفی نمی‌شوند. به همین دلیل به جوانان توصیه می‌کنیم از این فرصت به وجود آمده استفاده کنند.

شرط پذیرش دانشجو و صدور معافیت از طریق کنکور در این قانون برداشته شد و برای دانشگاه‌هایی که بدون کنکور دانشجو پذیرش می‌کنند مانند دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌های آزاد مناطق کیش و قشم معافیت تحصیلی صادر می‌شود.

یکی از فرزندان مادران فاقد شوهر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از خدمت سربازی معاف شدند.

خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سه دختر و یک پسر دارند پسر از خدمت سربازی معاف می‌شود.

مشمولان دارای فرزند معلول از خدمت سربازی معاف شدند. معلولیت فرزند را سازمان بهزیستی باید تایید کند.

مشمولانی که با زنان معلول ازدواج کنند ۵ سال معافیت موقت دریافت می‌کنند. بعد از ۵ سال اگر ازدواج آنها استمرار داشته باشد معافیت ۵ ساله به معافیت دایم تغییر پیدا می‌کند.

مشمولی که همسرش فوت کرده و فرزند صغیر دارد در صورتی که ازدواج نکرده باشد از خدمت سربازی معاف است. البته او بعد از گرفتن معافیت می‌تواند ازدواج کند.

یگانه مراقب و نگهدار پدر نیازمند مراقبت با هر سنی از خدمت سربازی معاف است. شرط تعیین تکلیف خدمت سربازی برای ثبت اموال نیز در دفاتر اسناد رسمی برداشته شد.

یکی از فرزندان پسر سربازی که در طول خدمت سربازی فوت کرده است یا در صورت نداشتن فرزند یکی از برادرانش از خدمت معاف می‌شود.

کلیه فرزندان شهدا و مفقودالاثر از خدمت سربازی معاف شدند.

به ازای هر شهید، آزاده با ۱۴ ماه اسارت، جانباز با ۲۵ درصد و مفقودالاثر فاقد فرزند یک برادر معاف می‌شود.

یک فرزندخوانده قانونی جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران به واسطه جانبازی صاحب فرزند نمی‌شود از خدمت معاف می‌شود.

کلیه مشمولین وظیفه به جای سن ۱۸ سالگی در ماه تولد سالی که به سن ۱۹ سالگی (البته باید ۱۸ سال آن ها تمام شده باشد) می‌رسند برای خدمت فراخوانی می‌شوند و افراد زیر دیپلم ۶ ماه فرصت دارند خود را معرفی کنند تا دچار غیبت نشوند.

کلیه مشمولین دیپلم و بالاتر یک سال فرصت دارند تا خود را برای انجام خدمت معرفی کنند.

به دانشجویان انصرافی دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای یک بار قبل از انجام خدمت سربازی اجازه ادامه تحصیل داده شده است.

 معافیت نوه ذکور والدین شهدا از خدمت سربازی به تصویب رسید.

یکی از نوه‌های جد یا جده بی‌سرپرست،‌ ناتوان و بیمار که فرزند یک پسر آنان شهید شده و نیازمند مراقبت است با رضایت جده و تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از معافیت کفالت برخوردار می‌شوند. طرح مذکور به تصویب کمیسیون رسید.

 معافیت پزشکی

اجرای آیین نامه جدید معافیت پزشکی از اول مرداد ماه سال جاری

 

منبع :

مطلب پیشنهادی

خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل

خیانت در امانت پرونده ها تجربه های وکیل خیانت در امانت یکی از جرایم مالی …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by
Chetan's WP-Copyprotect.