قالب وردپرس درنا توس

جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

 جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

در این قسمت از سایت نایاب  تعدادی متن فلسفی گلچین شده به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را گردآوری کرده ایم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

جملات فلسفی بسیار پرکاربرد هستند و بزرگان جهان از این دست از جملات را بر اساس تجربه ای که در زندگی داشته اند نگارش کرده اند. در این بخش بهترین جملات و متن های فسلفی را گردآوری کرده ایم.

جملات ناب فلسفی سنگین انگلیسی

If your life just got a little harder that’s means you just leveled up!

اگه زندگیت سخت تر شد
این یعنى که یه مرحله رفتى بالا

If your life just got a little harder that’s means you just leveled up!

اگه زندگیت سخت تر شد
این یعنى که یه مرحله رفتى بالا

متن فلسفی در مورد موفقیت

Be willing to walk alone. Many who started with you, won’t finish with you.

اراده ى تنها ادامه دادن رو داشته باش. خیلى از کسانى که با تو شروع کردن، تا آخر راه با تو نیستن.

It’s not about the time you have await a person it depends on the person if he loves you he can wait a thousand years.

ربطی به مدتی که یه نفر و منتظر میزاری نداره به ادمش بستگی داره اگه دوست داشته باشه هزارسالم می تونه منتظر بمونه.

Don’t be a parrot in life be an eagle, a parrot talks way too much but can’t fly high but an eagle is silent and has the power to touch the sky.

در زندگی طوطی نباش یک عقاب باش، یک طوطی بیش از حد حرف می‌زند اما نمی‌تواند زیاد پرواز کند، اما یک عقاب ساکت است و قدرت لمس آسمان را دارد.

متن های زیبای فلسفی

The world’s most famous and popular language is music.

معروف ترین و محبوب ترین زبان دنیا موسیقی است.

I don’t care who you are, for me you’re a person like the others, money or pretty face doesn’t make anybody diffrent.

اهمیتی نداره که کی هستی، واسه من یکی هستی مثل بقیه، پول و چهره ی زیبا هیچکس و متفاوت نمیکنه.

Every pain gives a lesson and every lesson changes a person.

هر دردی یک درسی میده
و هر درسی یک فرد را عوض میکنه.

جملات فلسفی از بزرگان جهان

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others, but not realizing that everyone has a different question paper .

زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمیدونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌ .

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than that

یه روزى بالاخره اون چیزیکه دنبالشیم رو پیدا میکنیم. شایدم نه ، شاید یه چیز خیلى عالى تر از اونى که دنبالشیم پیدا کردیم

جملات فلسفی انگلیسی برای پروفایل

Learn to appreciate what you have before life makes you appreciate what you had.

یاد بگیر که چیزی را که داری قدر بدانی، قبل از اینکه زندگی تو را وادار به قدردانی از چیزی کند که داشتی.

Beíng the strongest narcotic , still there’s someone to desert you.‏

قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.

سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

 جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

متن های زیبای فلسفی از بزرگان

Just because you don’t see results after a day, or a week, don’t give up, you may not see the changes, but every smart choice you make is effecting you in ways you’d never imagine.

فقط برای اینکه بعد یک روز یا یک هفته نتیجه ای نمیبینی، تسلیم نشو، شاید تو تغییرات رو نبینی ولی هر انتخاب هوشمندانه ای که انجام میدی، به شیوه ای که هرگز تصور نمیکردی، روی شما تأثیر می گذارد.

In a world that’s changing really quickly , the only strategy that is guaranteed to fall is not taking risks

در دنیایى که مدام در حال تغییر است ، تنها استراتژى که شکستت را تضمین میکند ،
ریسک نکردن است

Stop wearing your wishbone where your backbone ought to be.

به جای این که بشینی و حسرت موفقیت رو بخوری، بلند شو و یه قدمی به سمتش بردار.

A tree with strong roots laughs at storms

درختى که ریشه هاى قوى داره
به طوفان میخنده

جملات انگلیسی فلسفی

If you have to change for the better, You gotta start from where you can’t be a slave for emotions, and way better is when you know the difference between emotions and feelings.

اگه میخوای برای بهتر شدن تغییر کنی باید از جایی شروع کنید که یک برده برای احساسات نباشید، راه بهتر زمانیه که فرق بین احساسات و هیجانات و بفهمی.

Don’t wait until you’ve reached your goal to be proud of yourself, be proud of every step you take toward reaching that goal …

برای افتخار کردن به خودت، تا زمانی که به هدفت برسی صبر نکن، به هر قدمی که در راستای رسیدن به اون هدف برمیداری، افتخار کن

When you start seeing your worth, you’ll find it harder to stay around people who don’t.

وقتی که ارزش خودت رو بفهمی، خیلی برات سخت تر میشه پیش کسایی بمونی که ارزش تو نمیفهمن.

سخن بزرگان

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.

یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

جملات فلسفی انگلیسی همراه با معنی

Hatred,
is an easy silly thing
but love,
takes strength that everyone has but not all are willing to practice.

تنفر
یه چیز احمقانه ساده است.
اما عشق
توانایی لازم داره
که همه دارن
اما همه آنها مشتاق برای تمرین نیستند.

They put a wall over our head and called it a roof, until the air of window doesn’t stick our head, I wish we hadn’t forgotten the first flight.

دیواری را روی سر ما گذاشتند و ان را سقف نامیدند، تا هوای پنجره به سرمان نزند، کاش اولین پرواز را فراموش نکرده بودیم

متن های زیبای با معنی و فلسفی

Learn to appreciate what you have before life makes you appreciate what you had.

یاد بگیر که چیزی را که داری قدر بدانی، قبل از اینکه زندگی تو را وادار به قدردانی از چیزی کند که داشتی.

Holding her hands in public places is just another way to saying you’re proud to have her.

گرفتن دستاش توى مکان هاى عمومى راه دیگه ایه واسه گفتن اینکه به داشتنش افتخار میکنى.

A secret to happiness is letting every situation be what it is, instead of what you think it should be and then make the best of it.

رمز خوشبختی این است که بگذاری همه شرایط هرآنچه که هست باشد، جای تفکر به آنچه که باید باشد و سپس بهترین را از آن بسازی.

Success is never owned it’s rented and rent is due every day

موفقیت هرگز به مالکیت کسى در نمیاد. موفقیت تنها اجاره داده میشه. و اجاره بها را باید روزانه پرداخت کنى

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others, but not realizing that everyone has a different question paper.

زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمیدونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌.

You never know how strong you are until being strong is the only choice you have, stay strong.

نمیدونی چقدر قوی هستی تا قوی بودن تنها انتخابت باشه، قوی باش.

We don’t heal the past by dwelling there, we heal the past by living fully in the present.

ما گذشته رو با زندگی کردن در اونجا، درمان نمیکنیم، ما گذشته رو با زندگی کامل در زمان حال درمان می کنیم.

 جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

جملات زیبای فلسفی

A lie doesn’t become truth wrong doesn’t become right , and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority

هیچ دروغى تبدیل به حقیقت نمیشه ، نادرست تبدیل به درست نمیشه ، شرارت و بدى تبدیل به خوبى نمیشه ، فقط چون اکثریت مردم قبولشون دارن !

Be watchful about your actions, not others.

حواست به کارات باشه، نه به بقیه..

People who do not understand your silence will never understand your words

کسایی که سکوت تو رو ‌نمیفهمن، امکان نداره حرفای تو رو هم بفهمن.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی

Always find for the things that make you feel happy to be alive.

همیشه واسه چیزایی که باعث میشن از زنده بودنت خوشحال باشی وقت بزار.

Time won’t make you forget, it makes you grow and understand why it happened.

زمان باعث نمیشه فراموش کنى، زمان کارى میکنه رشد کنى و بفهمى چرا اون اتفاق افتاد.

Do you know why people are lying after cheat? because they know it’s easier to get forgiveness, than they want second chance.

میدونی چرا مردم بعد خیانت دروغ میگن؟ چون اونا میدونن این اسونتره که بخشیده بشن تا اینکه درخواست فرصتی دوباره بخوان.

Some the strongest people in the morning, are those who cried all night!

گاهی قوی ترین آدم ها هنگام صبح ، همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

آدمای ضعیف هرگز نمیتونن ببخشن، بخشش ویژگی آدمای قویه.

سخنان انگلیسی فلسفی

A few moments with the one you love is a infinity itself.

چند لحظه با کسی که دوستش داری خودش یه ابدیت کامله.

Enjoy the moments you’re living in, they don’t last forever.

از لحظه هایی که داری توش زندگی میکنی لذت ببر، اونا همیشگی نیستن.

Nothing is more intolerable than to have to admit to yourself your own errors.

هیچی غیرقابل تحمل تر از این نیست که مجبور باشی اشتباهات خودتو به خودت اعتراف کنی.

In any difficult situation Don’t think how you can avoid this Just think how you can face it.

تو هر شرایط سختی به اینکه چطور ازش دوری کنی فکر نکن، به این فکر کن که چجوری باهاش روبرو بشی.

God will wreck your plans when He sees that your plans are about to wreck you.

خدا نقشه هاتو نقش بر آب میکنه اگه ببینه که نزدیکه اونا نابودت کنن.

متن انگلیسی فلسفی

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.

غیرممکن کلمه ایه که تو دیکشنری احمقا پیدا میشه.

Never let your feelings get too deep. People can change at any time.

هرگز اجازه نده احساساتت خیلی عمیق بشن. آدما میتونن تو هر زمانی تغییر کنن.

Everyone makes mistakes in life but that doesn’t mean they have to pay for them rest of their life sometimes good people make bad choices it doesn’t mean their bad it means their human.

هرکسی تو زندگیش اشتباه میکنه ولی این به این معنی نیست که مجبورن بقیه زندگیشون رو تاوان پس بدن، یه وقتا ادمای خوب انتخابای بد میکنن به این معنی نیست که اونا بد هستن این یعنی اونا انسان هستن.

Forgiveness, such a simple word but so hard to do when you have been hurt.

بخشش کلمه ی خیلی ساده ایه، اما خیلی سخته وقتی ازار دیدی ببخشی.

بهترین جملات فلسفی انگلیسی با معنی

There’s nothing in this world that can trouble you as much as your thoughts.

هیچ‌چیز تو این دنیا به اندازه‌ی افکارت نمیتونه برات مشکل ایجاد کنه.

Don’t be in such a rush to figure every thing out , Embrace the unknown and let your life surprise you

انقدر براى فهمیدن همه چیز عجله نکن. ناشناخته ها رو در آغوش بگیر و بذار زندگى سورپرایزت کنه.

Don’t wait until you’ve reached your goal to be proud of yourself,
be proud of every step you take toward reaching that goal …

برای افتخار کردن به خودت، تا زمانی که به هدفت برسی صبر نکن، به هر قدمی که در راستای رسیدن به اون هدف برمیداری، افتخار کن

Your attitude is like a pricetag, it shows how valuable you are..

طرز رفتار تو مثل برچسب‌ قیمته، نشون میده چقدر ارزش داری..

زیباترین جملات فلسفی از فلاسفه

The world is full of monsters with friendly faces and angels full of scars.

دُنیا پُر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشته هایی با چهره‌های پر از زخـم.

Life is like a roller coaster, it has its ups and downs, but it’s your choice to scream or enjoy the ride.

زندگی مثل ترن هواییه، بالا و پایین هاشو داره، اما این انتخاب توئه که فریاد بزنی یا که از سوار شدن لذت ببری.

The sunrise, of course, doesn’t care if we watch it or not it will keep on being beautiful even if no one bothers to look at it.

طلوع آفتاب قطعا به اینکه کسی تماشایش کند یا نه اهمیتی نمی دهد، به زیبا بودنت ادامه بده حتی اگر کسی به خودش زحمت نگاه کردن بهت رو نده.

Beíng the strongest narcotic , still there’s someone to desert you.‏

قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.

Creat a life that feels good on the inside not one that looks good on the outside

زندگى اى براى خودت درست کن که از درون هم حس خوبى بده، نه اینکه فقط بیرونش قشنگ باشه

If we were meat to stay in one place we’d have roots instead of feet

اگه قرار بود همه ى عمرمون رو یه جا بگذرونیم،
به جاى پا ریشه داشتیم

جملات فلسفی عاشقانه انگلیسی با ترجمه

Let’s live! The sun never rises twice, we are not born twice! Stick to what’s left of your life as soon as possible …

بیا زندگی کنیم ! خورشید روزی دو بار طلوع نمیکند ، ما هم دو بار به دنیا نمی‌آییم ! هر چه زودتر به آنچه از زندگی‌ات باقی مانده بچسب …

Happiness is not something that you have to achieve, you can still be happy during the process of achieving something.

شادی چیزی نیست که شما باید به آن دست یابید، شما هنوز هم می‌توانید در طول فرآیند دستیابی به چیزی خوشحال باشید.

Accept both compliments and criticism, it takes both sun and rain for a flower to grow.

هر دو را قبول کن هم تشویق هم انتقاد، گل برای رشد کردن خورشید و باران با هم میگیرد.

.

 

امید واریم از این مطلب از سری مطالب

آموزشی سایت نایاب بهره کافی را برده

باشید

www.nayab1.ir

جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی   جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

/*/۱* /۱**/*۱/*/*۱ /*/*/۱*/ */*/۱/*/* ۱*/*/ ۱*/**۱/* ۱/*/ */*۱/*/*۱ */*/*/ ۱*/*/ ۱**/*۱/*

جملات فلسفی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

قالب وردپرس

همچنین بررسی کنید

عکس پروفایل حرف B + تصاویری زیبا از حرف b انگلیسی

عکس پروفایل حرف B + تصاویری زیبا از حرف b انگلیسی

عکس پروفایل حرف B + تصاویری زیبا از حرف b انگلیسی     عکس پروفایل …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.