قالب وردپرس درنا توس

میزان مهریه در قانون حمایت خانواده

[ad_1]

میزان مهریه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”

توضیحات در خصوص این ماده؛

  1. مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مذکور در فوق، در قانون جدید تحت همین عنوان مصوب ۱۳۹۴ به مادۀ ۳ تغییر یافته است. این ماده راجع است به حبس و زندانی کردن محکوم­علیه مالی که معسر نبوده و بدهی قطعی مورد حکم دادگاه را پرداخت نمی کند.

۲ . قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن در صورت توان پرداخت زوج از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.

  1. مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده شامل مهریه­های قبل از تصویب و اجرای این قانون نیز می­شود. گرچه مادۀ ۴ قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آینده می­داند اما ملاک در قانون حمایت خانواده، زمان اجرا است یعنی هر چند مهریه قبل از قانون حاضر منعقد شده باشد اما در زمان مطالبۀ مهریه قانون فوق حاکمیت دارد لذا مشمول مهریه های سابق که در زمان حاضر، تقاضای اجرا گردد نیز می­شود. گرچه به نظر بنده، تسری دادن این محدودیت به مهریه های مربوط به ازدواج­های سالهای قبل از تصویب این قانون، با حق مکتسبۀ زوجه در تضاد است و صحیح نیست اما در عمل، دادگاه ها این ماده را در خصوص کلیۀ مهریه­های مورد مطالبه، چه بعد از تصویب این قانون و چه قبل از آن، اعمال می کنند.

وکیل مهریه

  1. در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمی­گیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیر­منقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد.
  2. ملاک میزان مهریه، زمان وقوع عقد می­باشد نه بعد از آن. یعنی اگر در زمان تنظیم عقد، میزان مهریه مثلا پنجاه سکه یا معادل مبلغی آن بوده باشد، بعدا زوجین آن را به مثلا یکصد سکه افزایش دهند این افزایش مورد قبول قانون نبوده و جزو مهریۀ مورد مطالبه محاسبه نخواهد شد. همچنان که شورای نگهبان نیز در جلسۀ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ در این خصوص اینچنین اظهار نظر کرده است: “ مهریۀ شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

منبع : وکیل سرا www.vakilsara.ir


قانون مهریه محاسبه مهریه وکیل مهریه وکیل مهریه تضمینی وکیل مهریه در تهران وکیل مهریه مرد


مطلب پیشنهادیوکیل

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه با توجه به مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ …

[ad_2]

لینک منبع

قالب وردپرس

مطلب پیشنهادی

درمان انواع شکستگی مچ دست در اثر تصادف با تمرینات بازتوانیمتخصص دیسک و ستون فقرات،شانه، زانو،دست و مچ پا

درمان انواع شکستگی مچ دست در اثر تصادف با تمرینات بازتوانیمتخصص دیسک و ستون فقرات،شانه، …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by
Chetan's WP-Copyprotect.