قالب وردپرس درنا توس

چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

 

گاهی اوقات موتور سه فازی سیم پیچی میکنیم و یا موتور سیم پیچی شده  در اختیار ما قرار میگیرد که مشخصات سر سیم ها در آن وجود ندارد ودر مرحله اول ما با خود میگوییم پس چگونه باید راه اندازی کنیم؟

حل این مشکال وپیدا کردن راه حل بسیار آسان می باشد لطفا با آموزش ما همراه باشید

 

سیم پیچی که از فاز R تغذیه می کند شروع سیم پیچی را (U ) و انتهای آنرا با ( X )

سیم پیچی که از فاز S تغذیه می کند شروع سیم پیچی را (V ) و انتهای آنرا با ( Y )

سیم پیچی که از فاز T تغذیه می کند شروع سیم پیچی را (W ) و انتهای آنرا با ( Z )

برای یافتن سر سیم ها‌ :

ابتدا باید دو سر هر کلاف را پیدا کنید از مولتی متر یا هر روش دیگری که می شناسید .( یک سر مولتی متر را به یک سر سیم گرفته ، سر دیگر مولتی متر را با ۵ سر سیم باقی مانده امتحان می کنید . هر کدام که راه داد ، آن یک کلاف سیم پیچ است . )

برای بیان بهتر از روی شکل توضیح می دهم :

 

بندی1 - چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

اگر سیم پیچ U-X را از ولتاژ متناوب تغذیه کنیم . در سیم پیچ ( ۴-۳ ) ولتاژ القا می شود .

اگر اختلاف سطح ولتاژ بین ( ۳-۱ ) حدود ۵/۱ برابر ولتاژ تغذیه U-X باشد. اتصال صحیح است در این صورت ما بین ترمینالهای ( ۲و۳ ) اختلاف پتانسیل صفر خواهد بود .

 

بندی2 300x241 - چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

 

اگر اختلاف سطح بین ( ۱و۳ ) کمتر از اختلاف سطح تغذیه باشد در این صورت جای( ۴و۳ ) را با یکدیگر عوض می کنیم .

 

بندی3 300x241 - چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

 

همین کار را برای سرهای ۱و ۲ انجام می دهیم اگر ولتاژ نمایش داده شده ۵/۱ برابر ولتاژ تغذیه بود . اتصال صحیح است در این صورت ما بین ترمینالهای ( ۲و۳ ) اختلاف پتانسیل صفر خواهد بود .

اگر اختلاف سطح بین ( ۱و۲) کمتر از اختلاف سطح تغذیه باشد در این صورت جای( ۶ و ۲ ) را با یکدیگر عوض می کنیم .

 

بندی4 300x237 - چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

اگر اتصال سیم پیچها به صورت مثلث باشد . ابتدا ستاره اتصال داده و با معلوم شدن سرها ، سیم پیچ را مجدداً به صورت مثلث اتصال می دهیم .

 

چگونه سرسیم های موتور سه فاز u-v-w, x-y-z را پیدا کنیم؟

همچنین بررسی کنید

مختصری از تاریخچه الکترونیک

مختصری از تاریخچه الکترونیک

مختصری از تاریخچه الکترونیک تاکنون از خود پرسیده اید که الکترونیک چیست و به چه …

پاسخ دهید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.