سوال ریاضی برای دانش اموزان تیز هوش پایه چهارم

سوال ریاضی برای دانش اموزان تیز هوش پایه چهارم

۱-در هر ساعتی اگر شیر آب را بازکنیم ۱۰۰۰۰لیوان آب پر می شود ۵تا از این لیوان ها هم یک بطری را پر می کنند۰ اگر بطری ها را جلوی شیر آب قرار دهیم چند بطری پر خواهد شد؟————-اگر ۲۰۰۰بطری ۱۰۰۰۰۰۰تومان باشد واگر ۵۰همسایه در پول این آب شریک باشند هر کدام چند  ریال خواهد داد؟————

حالا اگر۵تا از این بطری ها یک پارچ آب کنند و پارچ ۴۰۰تا باشدقیمت یک پارچ چقدر است؟قیمت ۴۰۰پارچ چقدر است؟

 

۲-فرض کنیم قلب منظم هر انسان نوجوان ۵۲ بار وجوان ۶۳بار و پیر ۷۲ بار بزند و قلب نامنظم هر انسان نوجوان ۵۹ بار جوان ۸۸ بار وپیر ۱۲۷ بار بزندواگرما در اینجا اختلاف انسان نامنظم قلب پیر و منظم پیر را به دست آوریم وبعضافه ی اختلاف انسان ها ی منظم قلب ها ی پیر نوجوان پیر و نوجوان کنیم وضربدر منهاهای انسان های منظم قلب های پیرو نوجوان کنیم و تقسیم بر اختلاف انسان های قلب  منظم (نوجوان)و قلب نا منظم (پیر)کنیم چقدر می شود؟————-آیا باقی ما نده دارد ؟———-

 

سوال ریاضی  برای دانش اموزان تیز هوش پایه چهارم

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.