سوالات مهم درس ۱۵ تعلیمات اجتماعی پایه هفتم

 سوالات مهم درس ۱۵ تعلیمات اجتماعی پایه هفتم

 

۱-آبهای سطحی که شامل رود ها و آبهای زیر زمینی که شامل چاه وقنات وچشمه است .

۲- معمولا رود های ایران را از نظر جهت جریان آب یعنی جایی که آب به آنجا می ریزد به سه حوضه آبریز تقسیم کردند .

-حوض-ه آبریز خزر = رود هایی که از البرز وارتفاعات شمالی به دریای خزر می ریزند.

—–حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان= رودهایی که از زاگرس وکوهای پراکنده  داخلی

به دریای خلیج فارس ودریای عمان می ریزند.

-حوضه آبریز داخلی=رودهایی که به باتلاق ها یا زمین های اطراف خود نفوذ می کنند .

۳-خاک مهمترین منبع غذایی برای انسان است علاوه بر این انسان در طی سالهای طولانی

 

از خاک برای ساختن خانه استفاده می کند.

۴-خاک قسمتی از پوسته زمین است که از خرد شدن سنگ ها به وجود می آید و با توجه به

عواملی مانند تغییر دما اب و جانوران ان

ناحیه تشکیل میشود بنابر این هر خاک انواع مختلفی دارد و دارای مواد معدنی مختلفی است .

۵-استفاده زیاد از مواد غذایی و کشت پی در پی واستراحت ندادن به زمین ، استفاده نامناسب

و بیرویه از کود های شیمیایی ،ساختن

خانه وکارخانه و راه وجاده روی خاک هایی که قابل کشت هستند و دفن زباله ها در زمین .

همچنین بررسی کنید

جواب صفحه ۸۸ ریاضی پنجم ابتدایی

جواب صفحه ۸۸ ریاضی پنجم ابتدایی    در این نوشته به فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی …

دیدگاهتان را بنویسید

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.