جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم ⚡️ کاردرکلاس و فعالیت

جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم ⚡️ کاردرکلاس و فعالیت

 

جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم ⚡️ کاردرکلاس و فعالیت

 

گام به گام و پاسخ سوال های فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۸۹ ریاضی پنجم ابتدایی از فصل پنجم عددهای اعشاری

جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم ابتدایی : در این نوشته پاسخ کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۸۹ ریاضی پنجم که مربوط فصل ۵ عددهای اعشاری می باشد را در ادامه در آموزش و پرورش ماگرتا برای شما قرار داده ایم.

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۸۹ ریاضی پنجم ابتدایی

۱- اگر هر ظرف یک لیتر را نشان دهد، ۲/۶ ظرف ها را با رنگ آبی مشخص کنید.

حل سوالات کاردرکلاس صفحه 89 ریاضی پنجم ابتدایی با تدریس کامل

☑️ چند لیتر خالی ماند؟ …۰/۴ لیتر

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی پنجم

۲- هریک از مربع های زیر یک کیلوگرم را نمایش می دهد که به ده قسمت مساوی تقسیم شده است.
هریک از این قسمت ها …۰/۱… کیلوگرم است.

شکل های زیر را طوری رنگ کنید که عددی بین یک و دو کیلوگرم را نشان دهد.

حل سوالات کاردرکلاس صفحه 89 ریاضی پنجم فصل عددهای اعشاری

عدد اعشاری مقدار رنگ شده و رنگ نشده را بنویسید.
عدد قسمت رنگ شده: …۱/۹
عدد قسمت رنگ نشده: …۰/۱

پاسخ های خود را با عدد هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.
عدد قسمت رنگ شده: …۱/۹
عدد قسمت رنگ نشده: …۰/۱

جواب فعالیت صفحه ۸۹ ریاضی پنجم دبستان

۱- محمد می خواهد بداند دقیقا چه مقدار تخته چوب دارد. او هر تخته را به شکل یک مربع نشان داده است.

این مقدار از دو تخته بیشتر و از …۳… تخته کمتر است. محمد برای مشخص کردن مقدار باقی مانده، مربع واحد

را به ده قسمت مساوی تقسیم کرد. هر قسمت ۱/۱۰ یا ۰/۱ واحد است.

با توجه به شکل، مقدار تخته های باقیمانده از ۴  دهم بیشتر و از …۰/۵… دهم کمتر است.

حل سوالات فعالیت صفحه 89 ریاضی پنجم ابتدایی

محمد برای اینکه مقدار تخته ها را دقیق تر حساب کند، قسمت های یک دهم را باز به ده قسمت مساوی تقسیم کرد.

به این ترتیب، مربع واحد به چند قسمت مساوی تقسیم شد؟ …۱۰۰
هر قسمت کوچک چه کسری از واحد است؟ ۱/۱۰۰ یا یک صدم

پس تخته های باقیمانده ۴۷ تا ۱/۱۰۰ است که نمایش اعشاری آن ۰/۴۷ است.
بنابراین محمد ۲ و ۴۷/۱۰۰ یا ۲/۴۷ تخته دارد که آن را دو و چهل و هفت صدم می خوانیم.

۲- برای مشخص کردن مرتبه‌ی صدم به جدول ارزش مکانی یک ستون اضافه می کنیم.

توضیح و تدریس سوالات صفحه 89 ریاضی پنجم
توضیح و تدریس سوالات صفحه ۸۹ ریاضی پنجم

۳- عدد ۰/۲۳ را در جدول ارزش مکانی بالا قرار دهید و جاهای خالی را پر کنید.

۰/۲۳ یعنی …۲۳ تا… صدم یا ۲ دهم و …۳… صدم ۰/۰۳+۰/۲=۰/۲۳

۰/۲۳ بین …۲… دهم و …۳… دهم قرار دارد.

یک عدد بنویسید که بین ۰/۳ و ۰/۴ باشد. …۰/۳۶

 

Source link

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.