تحقیق آماده برای درس تفکر به سبک زندگی (هفتم-هشتم-نهم)

تحقیق آماده برای درس تفکر به سبک زندگی (هفتم-هشتم-نهم)

تومان۱۵,۰۰۰

توضیحات

تحقیق آماده برای درس تفکر به سبک زندگی (هفتم-هشتم-نهم)

 

عنوان تحقیق: اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

 

 

 

 

 

تحقیق آماده برای درس تفکر و پژوهش

 

هفتم  و هشتم و نهم   کلیه نکات یک تحقیق  کامل و اصولی ، رعایت شده ونیازی به صرف وقت و زمان نمی باشد .

 فهرست مطالب:

هدف پژوهش

طرح مساله تحقیق

نحوه استفاده از منابع و کسب اطلاعات

سوالات پیشنهای 

نتیجه گیری  

عنوان تحقیق: اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

تعداد صفحات : ۱۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

قسمتی از تحقیق زیر موجود است  . دانلود کامل تحقیق بلافاصله پس از خرید  تحقیق 

 چکیده:

   تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است.

تکلیف شب از متغیرهای درونی مدرسه است که در صورت تجدید نظر کلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند بسیاری از اهدافی را که بر آن مترتب است، مانند تداوم یادگیری، بهبود نگرش به مدرسه، عادت به مطالعه، تنظیم وقت و …را جامه عمل پوشانده وسیله ای برای شناخت مشکلات دانش آموزان و کمک در رفع آن می باشد به امید آن که گامی باشد در جهت اعتلای اهمیت توجه به مسأله تکلیف شب.

تکلیف شب در حالی که می تواند وسیله ای برای نزدیک کردن و ایجاد صمیمیت بیشتر بین کودکان و اولیا باشد ولی در بسیاری از مواقع در شرایط نامطلوبی انجام می گیرد و در نتیجه موضوعی برای درگیری ها و اوقات تلخی های خانوادگی می شود. (ادامه  در  فایل کامل موجود است)

 

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه    ۱
بیان مسئله    ۷
ضرورت و اهمیت پژوهش    ۱۰
متغیرهای پژوهش    ۱۳
تعریف عملیاتی متغیرها    ۱۴
فرضیه های تحقیق    ۱۵
فصل دوم
مقدمه    ۱۸
قوانین یادگیری از نظر روانشناسان    ۲۱
تاثیر تکلیف در یادگیری    ۲۳
آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟    ۲۴
ملاک های تعیین تکلیف شب    ۲۶
تناسب نوع تکلیف با نوع درس    ۲۸
جایگاه تکلیف    ۲۸
تصحیح تکلیف    ۲۹
تشریح اهداف تکلیف    ۳۰
فواید و مضرات تکلیف    ۳۰
اهداف تکلیف    ۳۱
انواع  تکلیف    ۳۲
حجم تکلیف    ۳۳
رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها    ۳۵
تاریخچه تکلیف شب در جهان    ۳۶
تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری    ۳۸
اثرات تکلیف شب    ۴۰
نظریات مختلف درباره تکلیف شب    ۴۱
تاریخچه تکلیف شب    ۴۴
تحقیقات انجام شده در ایران    ۵۲
فصل سوم
روش تحقیق    ۵۶
نوع تحقیق    ۵۶
جامعه آماری    ۵۷
نمونه آماری    ۵۷
روش نمونه گیری    ۵۷
ابزار تحقیق    ۵۷
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
الف- آمار توصیفی    ۶۱
مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی     ۶۱
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن    ۶۲
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک    ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو    ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه    ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار    ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج    ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش    ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت    ۱۰۱-۶۳
تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال    ۱۰۱
آمار استنباطی    ۱۰۵
بحث و نتیجه گیری    ۱۰۹
فصل پنجم
خلاصه پژوهش    ۱۱۲
عنوان و اهداف پژوهش    ۱۱۲
فرضیه های پژوهش    ۱۱۲
نوع پژوهش    ۱۱۴
پیشنهادات    ۱۱۵
محدودیت ها و موانع    ۱۱۶
پیوست ها
منابع و مأخذ    ۱۱۹
فهرست جداول    ۱۲۱
نمونه فرم پرسشنامه    ۱۲۴

منابع و مآخذ

۱-   تکلیف شب  از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معاونت آموزشی اداره کل سال ۱۳۷۲

۲-    نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند شماره ۱۲۴

۳-    رشد معلم، سال دهم، چاپ ۱۳۷۰ – شماره ۱

۴-   فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دهم، شماره ۲ تابستان ۷۳ شماره مسلسل ۳۸

۵-   پیوند، نشریه ماهانه تربیتی و پرورشی چاپ ۱۳۷۰ – نگرش دوباره به مشق‌های شب یا تکالیف درسی

۶-   توکلی، مهین، تکلیف شب از دیدگاه تحقیقات تربیتی

۷-   فصل نامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل ۲۵ بهار ۱۳۷۰

۸-   ماهنامه تربیت ، سال دهم، شماره نهم

۹-    مجله پیوند، دکتر زهرا بازرگان، سال ۱۳۷۰ شماره ۱۴۷

۱۰- سیف، علی اکبر (مترجم) – مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ج ۱

۱۱- ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند، شماره ۱۵۰ سال ۱۳۷۱

۱۲- ماری آن دویل ترجمه حقیقی، قزوینی فاطمه، تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری

۱۳- ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند شماره ۱۵۲ سال ۱۳۷۰

۱۴- رشید پور، احسان، معنی دار کردن تکالیف برای دانش آموزان

۱۵- رشد آموزش ابتدائی اسفند ماه ۱۳۷۷ شماره ۱۴

۱۶- روزنامه سلام، سال هفتم چاپ ۱۳۷۶ شماره ۱۹۴۲

۱۷- نامعلی، علی محمد، روانشناسی آموزش خواندن

۱۸- ماری ان دویل تیس باربر، تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری، ترجمه فاطمه فقیهی، تهران، مرکز تحقیقات آموزش.

مقدمه:

   تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد کسب شده نسبت داد.» ادامه دارد

۱-بیان مسأله

تکلیف شب برای چیست؟مسئله تکلیف شب و مباحثات مربوط به آن همواره برای دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظریات موافق و مخالف آنان را برانگیخته است. یک عده از آنها مخالف تعیین تکلیف برای دانش آموز هستند به خصوص تعیین تکلیف شب را در سطح ابتدایی کاری بیهوده می دانند و عقیده دارند که کودکان پس از یک روز طولانی و خسته کننده در کلاس وقتی به خانه می رسند بهتر است اوقات خود را با استراحت، بازی و یا اشتغال به یک کار سرگرم کننده به هر حال فعالیتی غیر درسی بگذرانند. ادامه دارد 

ادامه  در  فایل کامل موجود استچ

تحقیق آماده برای درس تفکر و پژوهش

تحقیق آماده برای درس تفکر و پژوهش

گوگل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق آماده برای درس تفکر به سبک زندگی (هفتم-هشتم-نهم)”
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.